Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie NV (VRT)

Regelgeving
Algemene regelgeving van toepassing Ja - zie Regelgeving voor de algemeen toepasselijke regelgeving
Specifieke regelgeving

VRT link KBO public

VRT Decreet 29/04/97 omzetting naar nv publiek recht (Codex)

VRT BVR 09/12/97 omzetting naar NV publiek recht en goedkeuring statuten (Codex)

VRT beheersovereenkomsten

Jaarverslagen

Publicaties Vlaamse overheid: jaarverslagen