Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

Regelgeving
Algemene regelgeving van toepassing Ja - zie Regelgeving voor de algemeen toepasselijke regelgeving
Algemene regelgeving

Kaderdecreet BBB 18/07/03 (Codex)

Rekendecreet 08/07/2011 (Codex)

Specifieke regelgeving

VDAB link KBO public

VDAB decreet 07/05/04 oprichting (Codex)

VDAB beheersovereenkomst 2011-2015

Regelgeving Personeel - Agentschapspecifieke besluiten

Jaarverslagen

Publicaties Vlaamse overheid: jaarverslagen