Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Regelgeving
Algemene regelgeving van toepassing Ja - zie Regelgeving voor de algemeen toepasselijke regelgeving
Algemene regelgeving

BVR 19/01/2001 begrotingscontrole en opmaak art.15 (Codex)

Rekendecreet 08/07/2011 (Codex)

Specifieke regelgeving

VLIF link KBO public

VLIF Decreet 22/12/93 begeleiding begroting '94 (Codex)

VLIF BVR 16/07/96 Beheer en werking (Codex)

Jaarverslagen

Publicaties Vlaamse overheid: jaarverslagen