Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) - vzw

Regelgeving
Algemene regelgeving van toepassing Ja - zie Regelgeving voor de algemeen toepasselijke regelgeving
Algemene regelgeving

Rekendecreet art 4 §2 (Codex)

Specifieke regelgeving

VAF link KBO public

VAF Beheersovereenkomst 2014-2018

VAF beheersovereenkomst 2011-2013

Jaarverslagen

Publicaties Vlaamse overheid: jaarverslagen