Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Regelgeving
Algemene regelgeving van toepassing Ja - zie Regelgeving voor de algemeen toepasselijke regelgeving
Algemene regelgeving

Rekendecreet 08/07/2011 (Codex)

Kaderdecreet BBB 18/07/03 (Codex)

BVR 19/01/2001 begrotingscontrole en opmaak art.15 (Codex)

Specifieke regelgeving

VAPh link KBO public

VAPH Decreet 07/05/04 oprichting (Codex)

VAPH beheersovereenkomst 2011-2015

Regelgeving Personeel - Agentschapspecifieke besluiten