Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG)

Regelgeving
Algemene regelgeving van toepassing Ja - zie Regelgeving voor de algemeen toepasselijke regelgeving
Algemene regelgeving

Rekendecreet 08/07/2011 (Codex)

Kaderdecreet BBB 18/07/03 (Codex)

BVR 19/01/2001 begrotingscontrole en opmaak art.15 (Codex)

Specifieke regelgeving

 

Vertrouwelijk dossier

vanaf 2019