VCO staat voor Vlaamse Codex Overheidsfinanciën.

Het gaat in eerste instantie om een codificatie van de betrokken decreten van de Vlaamse Regering.
De VCO is evenwel niet beperkt tot het codificeren van bestaande regelgeving, ook worden de bestaande hiaten en gebreken in het huidig juridisch kader weggewerkt. Zo wordt de regelgeving nauwer aangesloten bij reeds gangbare goede praktijken. 

De VCO heeft tot doel een duidelijke visie te implementeren en bij te dragen aan een overzichtelijk, samenhangend en transparant budgettair en financieel beleid.

 

VCO - fin.vlaanderen