Privacy en gegevensverwerking

 

Overzicht van de gegevensverwerking

Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende controle en single audit van 2012 verplicht de rechtspersonen van de Vlaamse Overheid om in een ‘repertorium’ of ‘permanent dossier’ een aantal essentiële documenten centraal ter beschikking te stellen: zowel algemene informatie als entiteitgevoelige of vertrouwelijke informatie die alleen ter beschikking wordt gestemd van de verschillende controleactoren.

 

De site “repertorium.vlaanderen.be” bevat de algemene informatie over de rechtspersoon en bevat geen persoonsgegevens. De persoonsgegevens van relevante functies van deze rechtspersonen steken in de toepassing Wegwijs van de Vlaamse Overheid. Elke bestuursinstelling is verantwoordelijk voor het beheer van zijn eigen persoonsgegevens.

 

De vertrouwelijke informatie steekt in een afgeschermde database die enkel toegankelijk is voor de bevoegde controleactoren en valt onder een strikte toegangscontrole. Met het oog op die toegangscontrole worden er identificatiegegevens verwerkt.. In dat verband worden de voor- en familienamen, de accountnamen en bijhorende EID-certificaten verwerkt opdat deze burgers uniek geïdentificeerd zouden kunnen worden. Deze gegevens worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk voor de toegang. Sommige vertrouwelijke documenten zijn digitaal ondertekend door de bevoegde leidinggevende of controleactor. Aan de hand van hun handtekening is het Rijksregisternummer zichtbaar. De documenten worden zolang bijgehouden als wettelijk opgelegd door het Besluit Single Audit zoals hierboven aangehaald.

 

Contact voor gegevensverwerking

U kan onderstaande contactgegevens alleen gebruiken voor informatie in verband met de gegevensverwerking en privacy. U vindt daar ook specifieke formulieren voor op de pagina’s Rechten van de burger bij de verwerking van persoonsgegevens.
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

Departement Financiën en Begroting
t.a.v. Koen Algoed
Koning Albert II laan 15 bus 353 1210 Brussel

Gegevensbescherming

Data Protection Office
DPO_FB@fb.vlaanderen.be

 

Meer info

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (GDPR) en uw rechten als burger.