Pensioenfonds voor de rust- en overlevingspensioenen van het statutair personeel van de NV publiek recht VRT (PFOS VRT) - onderlinge verzekeringsvereniging

Regelgeving
Algemene regelgeving van toepassing Ja - zie Regelgeving voor de algemeen toepasselijke regelgeving
Algemene regelgeving

Rekendecreet art 4 §2 (Codex)

Specifieke regelgeving

PFOS link KBO public