Natuurinvest (Eigen Vermogen)

Vertrouwelijk dossier

Link naar vertrouwelijk luik

Organisatieregister

Link naar Organisatieregister

 

 

Regelgeving

Algemene regelgeving van toepassing Ja – zie Regelgeving voor de algemeen toepasselijke regelgeving
Specifieke regelgeving Natuurinvest link KBO public
OC-ANB Decreet 19/05/06 bepalingen leefmilieu en energie, bijz Hfd IX art 30 (Codex)
OC-ANB BVR werking, beheer en boekhouding dd 24/11/06 (Codex)

Jaarverslagen

Publicaties Vlaamse overheid: jaarverslagen