Natuurinvest (Eigen Vermogen)

Regelgeving
Algemene regelgeving van toepassing Ja - zie Regelgeving voor de algemeen toepasselijke regelgeving
Specifieke regelgeving

 

Natuurinvest link KBO public

OC-ANB Decreet 19/05/06 bepalingen leefmilieu en energie, bijz Hfd IX art 30 (Codex)

OC-ANB BVR werking, beheer en boekhouding dd 24/11/06 (Codex)

 

Jaarverslagen

Publicaties Vlaamse overheid: jaarverslagen

Vertrouwelijk dossier
Link naar Wegwijs