Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB)

Regelgeving
Algemene regelgeving van toepassing Ja - zie Regelgeving voor de algemeen toepasselijke regelgeving
Algemene regelgeving

Rekendecreet art 4 §2 (Codex)

Specifieke regelgeving

KAGB oprichtingsdecreet (Codex)

KAGB BVR 20/02/2004 goedkeuring statuten (Codex)

KAGB link KBO public