Entiteitsvormen

 

Eigen Vermogen (EV)

Erkende Kredietmaatschappijen

Extern verzelfstandigd agentschap van Privaat recht (EVA PR)

Extern verzelfstandigd agentschap van Publiek recht (EVA PuR)

Intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid (IVA rp)

Interregionale entiteiten

Strategische Adviesraad (SAR)

Universiteiten / Universitaire Associaties / Hogescholen

Vlaamse openbare instelling (VOI) – type A

Vlaamse openbare instelling (VOI) – type B

Vlaamse openbare instelling (VOI) – type sui generis

VZW

Wetenschappelijke inrichtingen

Z – Andere