Beleidsdomeinen

C – Financiën en Begroting (FB)

E – Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)

F – Onderwijs en Vorming (OV)

G – Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)

H – Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM)

J – Werk en Sociale Economie (WSE)

K – Landbouw en Visserij (LV)

M – Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

Niet gedefiniëerd

Q – Omgeving (OMG)

S – Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie (KBBJ) (voormalig KB en iV)

Wetgevende lichamen