Begroting

Met deze vormingswebsite wil het departement Financiën en Begroting een antwoord bieden op de talrijke begrotingstechnische vragen die haar bereiken en – daarmee samenhangend – op de vraag naar opleidingen, syllabi,… over de Vlaamse begroting.

http://vormingbegroting.fenb.be/