Agentschap Integratie en Inburgering EVA – stichting v2

Algemeen

Algemene regelgeving Ja – zie Regelgeving voor de algemeen toepasselijke regelgeving
Specifieke regelgeving Decreet betreffende integratie en inburgeringsbeleid dd 07-06-2013 (Codex)
Kruispuntbank van Ondernemingen Link naar KBO Public Search
Organisatieregister Link naar het Organisatieregister
Vertrouwelijk dossier Link naar het Vertrouwelijk dossier